Patent Tescili için Destekler

Patent Tescili Başvurularında Destekler

Türkiye’de yerleşik olan kişi yada firmaların yaptıkları patent tescili başvuruları aşamalı olarak TÜBİTAK tarafından destekleniyor. TÜBİTAK destekleri üç aşamada veriliyor:

Türkiye'de Başvuru için Verilen Destek

1- İlk destek Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılan ulusal patent başvurusunun ardından alınır.

Başvuru sahibi kendisi yada vekili tarafından yapılan hazırlık çalışmasının ardından TPE’ne başvurusunu yapıyor. Devamında ortalama bir ay sürede TPE başvurunun şekli incelemesini yapıp işleme aldığını belirtir bir yazı gönderir.

Yazıyı aldıktan sonra başvuru sahibi TÜBİTAK tarafından internet sitesinden sunulan taahhütnameyi noter huzurunda imzalayarak diğer evrak ile beraber başvuru formu ekinde TÜBİTAK’ na verir. İnceleme işlemleri genel olarak bir ay sürmektedir.

TÜBİTAK destek talebini kabul ederse başvuru sahibi adına 3.000.-TL tutarında desteği serbest bırakır. Bu para elden başvuru sahibine verilmez TPE hesabında tutulur. Başvuru sahibi araştırma, inceleme ve yıllık sicil kayıt ücretleri, vs. için bu tutarı bitene kadar kullanır.

3.000.-TL tutara ilave olarak eğer başvuru bir vekil ile yapılmış ise başvuru sahibinin önceden bildirdiği banka hesabına 450.-TL tutarında destek yatırılır.

***______***

Uluslararası Başvuru için Verilen Destek

2- İkincil destek uluslar arası yapılan başvurular için verilmektedir fakat ilk destek olarak yukarıda belirtilen başvuru yapılmadan da doğrudan uluslar arası başvuru aşaması ile başlanabilir.

Uluslararası başvuru PCT, yada EPC başvurusu olabilir.

Başvuru sahibi kendi kendine yada vekili ile beraber başvuru evrakını hazırlayarak ilgili uluslar arası kuruluşa (WIPO, Avrupa Patent Bürosu) ulaştırır. Gelen kabul yazısını alarak TÜBİTAK ilgili sayfasında bulunabilir olan taahhütnameyi noter huzurunda imzalayarak diğer evrak ile beraber TÜBİTAK ilgili birimine gönderir.

İnceleme yapıldıktan sonra desteklemeye onay verilirse başvuru sahibinin önceden bildirdiği hesaba destek tutarı olan 3.000.-TL yatırılır. Eğer başvuru vekil yardımı ile yapılmış ise başvuru sahibi hesabına ayrıca 450.-TL daha yatırılır.

***______***

Uluslararası Başvurunun İkinci Aşamasında Verilen Destek

3- Uluslar arası aşaması başlatılmış PCT yada EPC başvurularında yetkili araştırma kurumu tarafından yapılan araştırma sonucunda hazırlanan ARAŞTIRMA RAPORU başvuru sahibine gönderildikten sonra üçüncül destek aşamasında girilir.

Burada; gelen raporun içeriği önem taşımaktadır. Eğer araştırma raporu tescili talep edilen buluşun patentlenebilirlik kriterleri taşıdığını gösteriyorsa bu aşamaya geçilmelidir. Patent tescili ile sonuçlanması pek muhtemel olmayan bir başvuru için tekrar destek istemek çok anlamlı olmayacaktır.

Eğer araştırma raporu olumlu olarak gelmiş ise başvuru sahibi tekrar gerekli evrakı hazırlayarak TÜBİTAK’ndan destek talebinde bulunur. Bu destek gerekli görülen yabancı ülkelerde patent tescili elde etmek için yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere talep edilecektir.

TÜBİTAK tarafından oluşturulmuş bir heyet ile gerçekleştirilecek değerlendirme sonucunda buluş nitelikleri itibariyle desteklenmeye değer görülürse 100.000.-TL’na kadar hibe şeklinde yada geri ödemeli destek sağlanır.

Destek ödemesi başvuru sahibine avanslar şeklinde yapılmakta ve devamında harcamaların yapıldığı ülkelerden alınan resmi evrakın kuruma sunulması istenmektedir.

Share |
Copyright © 2011 | Optimum Patent | Tüm Hakları Saklıdır... Patent tescil - Marka tescil - Patent nedir - Faydalı model - endüstriyel tasarım - Site Haritası - Rss - Seoreklam.com - Hürriyet ilan
Ad Soyad Telefon