İthal Ürünlerde Patent

İthal edilen ürünlerle ilgili olarak şu sorularla karşılaşmaktayız:

1- Yurtdışında patent yada faydalı model tescili ile koruma altına alınmış bir ürünü ithal edip Türkiye’de kendi adımıza patent yada faydalı model tescili ile koruma altına alabilir miyiz?

2- Yurtdışında patent yada faydalı model tescili ile koruma altına alınmış bir ürünü ithal edip Türkiye’de ticaretini yapacağımız zaman yabancı ülkede alınmış patent yada faydalı model tescili bizi korur mu?

3- Yurtdışında eskiden beri üretilen ama Türkiye’de yeni olan bir ürünü Türkiye’de patent yada faydalı model tescili ile koruyabilir miyiz?

4- Türkiye’de başkası adına patent yada faydalı model tescili ile koruma altına alınmış bir ürünü Türkiye’de üretmeyip yurtdışından ithal edebilir miyiz?

 

1- Yurtdışında patent yada faydalı model tescili ile koruma altına alınmış bir ürünü ithal edip Türkiye’de kendi adımıza patent yada faydalı model tescili ile koruma altına alabilir miyiz?

Bir buluşun patent yada faydalı model tescili koruması kazanması için dünyada yeni olması gerekir. Patent/faydalı model tescili konusu edilmiş ve piyasaya sunularak satın alınabilir hale gelmiş bir ürün artık yeni değildir.

Yurtdışında alınmış patent yada faydalı model belgesi Türkiye’de yapacağımız başvuruyu iptal ettirmek için yeterlidir. Başvuru yapıp belge almayı başarsak dahi tescilimizin iptali neredeyse kesindir.

İthalat yapanların patent yada faydalı model tescili sahibine Türkiye’de tescil başvurusu yapmak için tanınan süreyi aşıp aşmadıklarını sormaları son derece yararlı olacaktır.
 

2- Yurtdışında patent yada faydalı model tescili ile koruma altına alınmış bir ürünü ithal edip Türkiye’de ticaretini yapacağımız zaman yabancı ülkede alınmış patent yada faydalı model tescili bizi korur mu?

Her patent sadece tescil edildiği ülkede koruma sağlar. Yabancı ülkede alınmış patent/faydalı model tescili Türkiye’de bir koruma sağlamaz. Koruma için mutlaka Türk Patent Enstitüsü’ne süresinde başvurularak tescil edilmiş olması gereklidir.

Birçok durumda ürünlerin satın alındığı firmaların büyüklüklerine bakılarak patentlerin de Türkiye’yi kapsayacağı varsayılmaktadır. Her bir patentin süresinde Türkiye’de tescil edilmesi ve koruma süresi boyunca yıllık harçlarının yatırılması gerekir.
 

3- Yurtdışında eskiden beri üretilen ama Türkiye’de yeni olan bir ürünü Türkiye’de patent yada faydalı model tescili ile koruyabilir miyiz?

Bir ürünün Türkiye’de yeni olmasının patent yada faydalı model tescili bakımından hiçbir anlamı yoktur. Tescil için en temel sorulardan biri dünyada yeni olup olmamasıdır.

Bir buluş dünyada yeni değilse yeni değildir. Ürünün yeni olmadığını ispat edici herhangi bir delil, eğer alınmışsa patent yada faydalı model tescilini iptal etmeye yeterlidir.

 

4- Türkiye’de başkası adına patent yada faydalı model tescili ile koruma altına alınmış bir ürünü Türkiye’de üretmeyip yurtdışından ithal edebilir miyiz?

Patentlerin korunması hakkında kanun hükmünde kararnamenin 136. Maddesinin “b” bendine göre;

“…Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;…”
 
Suç olarak tanımlanmıştır. Buradan ithal etmenin de açıkça suç olduğunu anlıyoruz. Taklit ile suçlanan birinin kendisini savunmak için üretici olmadığını beyan etmesi tamamen anlamsızdır.
 
İthalat işiyle uğraşanların ithal ettikleri ürünlerin Türkiye’deki tescil durumunu bir patent vekili ile görüşmeleri mutlak gereklidir.

Share |
Copyright © 2011 | Optimum Patent | Tüm Hakları Saklıdır... Patent tescil - Marka tescil - Patent nedir - Faydalı model - endüstriyel tasarım - Site Haritası - Rss - Seoreklam.com - Hürriyet ilan
Ad Soyad Telefon