Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım Tescili Alanında Hizmetlerimiz Endüstriyel tasarım tescilleri içinde araştırma Türkiye'de endüstriyel tasarım tescili başvurusu Yurtdışında endüstriyel tasarım araştırma Yurtdışında müstakil endüstriyel tasarım tescili başvurusu Lahey Anlaşması kapsamında uluslararası endüstriyel tasarım tescili başvurusu Endüstriyel tasarım tescili yenileme Resmi bültenlerde endüstriyel tasarım yayınları takibi Yayınlanan endüstriyel tasarım tescillerine karşı itiraz işlemleri Yapılan itirazlara karşı savunma hazırlanması Endüstriyel tasarım tescili devir işlemleri Adres, ünvan, nev'i değişikliği işlemleri

Veraset ve intikal işlemleri
Endüstriyel tasarım tescili konulu hukuki hizmetler (açılan davada savunmanın üstlenilmesi, tecavüzün tespiti, giderilmesi, tazminat davaları, ... )

Share |
Sayfalar : 1 2 3 4 5
Tasarım Tescilinde Rüçhan Hakkı nedir?

Paris Anlaşmasına dahil ülkelerden birine mensup veya bu ülkelerden birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Kanuni varisleri, bu ülkelerin herhangi birinde yetkili mercilere bir tasarımın tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren, altı ay süreyle

Başka bir ülkede alınan endüstriyel tasarım tescili Türkiye’de de alınabilir mi?

Başka bir ülkede alınmış tasarım tescillerinin ancak sahipleri süresinde Türkiye’de başvuru yaparlarsa tescil ettirebilirler.

Bir ürünün endüstriyel tasarım tescili ile koruma altına alınıp alınmadığı nasıl öğrenilir?

ir ürünün endüstriyel tasarım tescili ile korunup korunmadığı tescil için başvurusu yapılmış ve tescili kesinleşmiş başvurular arasında yapılacak tasarım araştırması ile öğrenilebilir.

Endüstriyel tasarım tescilinde lisans nedir?

Tasarım başvurusu veya tescilli tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

Endüstriyel tasarımlarda “Ayırt edici özellik” tabiri neyi ifade eder?

Bir tasarımın ayırt edici niteliğe sahip olması, bu tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile aynı türdeki herhangi bir tasarımın

Endüstriyel tasarım tescilinin ömrü ne kadardır?

Endüstriyel Tasarım Tescilleri en çok yirmi beş yıl koruma sağlarlar. Bu da beşinci yıllarda yapılacak yenileme başvuruları ile olur.

Endüstriyel Tasarım Tescili Kategorisine Ait Tüm Yazılar
Copyright © 2011 | Optimum Patent | Tüm Hakları Saklıdır... Patent tescil - Marka tescil - Patent nedir - Faydalı model - endüstriyel tasarım - Site Haritası - Rss - Seoreklam.com - Hürriyet ilan
Ad Soyad Telefon